Medlemsskab

Priser

Der er 3 måneders opsigelse ved udmeldelse.

TypePris
Træn ubegrænset (unlimited training)325kr/md*
BurnOut Fitness225kr/md*
Børnehold (kids & teens class) / Old Boys / Boksning175kr/md*
Open matGratis
Prøvetræning, en træning pr. hold (tryout)20kr*
*MyFightbook bruger betalingssystemet Stripe, der pålægger gebyr på trækningerne.
*MyFightbook uses payment system Stripe, who adds fee for every draw.

Sådan registrerer du dig til en prøvetime eller melder dig ind

 1. Gå til MyFightbook og indtast dine oplysninger. Alle registrerer sig, så vi kan komme i kontakt med alle i forbindelse med et muligt smitteudbrud.
 2. Når du registrerer dig, skal du vælge dit hold:
  • Skal du have en prøvetime, vælger du Prøvetime 20kr. på listen.
  • Hvis du vil melde dig ind, vælger du det hold, du vil træne på.
 3. På dagen for din træning, skal du tjekke ind på dit hold:
  1. Gå til dit Dashboard i MyFightbook.com
  2. Klik på knappen Check-in for Great Danes Fight Club
  3. Vælg det hold, du skal træne på.

EFTER PRØVETIMEN
Ønsker du efter din prøvetime at blive tilmeldt klubben helt, skal du skrive til info@gdfc.dk, hvilket hold, du vil flyttes over på. Skriv til samme mail, hvis du ikke ønsker at fortsætte.

INFO MAILS
Når du har registreret dig, vil du på mail blive holdt orienteret om klubbens tiltag og nyheder, fx hvis der kommer nyt fra regeringen, vi skal rette os efter.

FACEBOOK MEDLEMSGRUPPE
Meld dig ind i vores lukkede medlemsgruppe på Facebook og bliv opdateret om mindre løst og fast i klubben. Her har vi også en rabatkode ved køb hos Nippon Sport.

Fejl ved indmeldelse

Hvis der opstår problemer, eller du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via telefon 5019 2965, på mail info@gdfc.dk eller messenger på vores Facebook-side. Vi svarer hurtigst muligt.

Udmeldelse

Du skal udfylde formen herunder eller skrive til info@gdfc.dk. Oplys i mailen dit navn og at du ønsker at blive meldt ud.

Du skal være opmærksom på, at der er 3 måneders udmeldelse, så hvis du fx ved, at du skal rejse for en periode, så meld dig ud i god tid.

Læs vores medlemspolitik. Du har samtykket til denne ifm. din indmeldelse via MyFightbook.

Hvis I er flere, der skal meldes ud i familien, så oplys alle navne her
Læs vores politik, som du har samtykket til ved indmeldelse, under fanen Foreningsarbejde

ENGLISH:

How to register for a trial lesson or sign up

 1. Go to MyFightbook and enter your information. Everyone register so that we can get in touch with everyone in connection with a possible outbreak of infection.
 2. When you register, you must choose your team:
  • If you need a trial lesson, choose Prøvetræning DKK 20. on the list.
  • To sign up, select the class you want to train on.
 3. On the day of your training, check in on your team:
  1. Go to your Dashboard in MyFightbook.com
  2. Click on the Check-in button for Great Danes Fight Club
  3. Choose the class you want to train on.

AFTER THE TRYOUT
If you want to be registered with the club completely after your trial lesson, you must write to info@gdfc.dk, and inform which class you want to move to. Write to same mentioned mail, if you do not wish to continue.

INFO MAILS
Once you have registered, you will be kept informed by email about the club’s initiatives and news, eg when news comes from the government, that we will have to restrict ourselfes for.

FACEBOOK MEMBER GROUP
Join our closed member group on Facebook and stay updated on less and loose information in the club. We also have a discount code for purchases at Nippon Sport.

Errors or issues

If problems arise or you have questions, you are welcome to contact us by phone 5019 2965, by email info@gdfc.dk or messenger on our Facebook page. We will respond as soon as possible.

Unsubscribe

You must fill out the form below or write to info@gdfc.dk. State your name and that you want to be unsubscribed in a mail.

You must be aware that there is a 3-month cancellation, so if you know, for example, that you have to travel for a period, unsubscribe well in advance.

Read our membership policy. You have agreed to this in connection with your registration via MyFightbook.

If you are several to unsubscribe in family, write every name here.
Read our policy, which you have accepted when signed up, in the tab Foreningsarbejde,