Indholdsfortegnelse

Medlemspolitik

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst selv ændre via MyFightbook eller ved at oplyse det til os ved at sende en mail til info@gdfc.dk. Medlemskabet er bindende for begge parter indtil det opsiges af én af parterne, se § 7.

§2. Betaling

Når du melder dig ind via MyFightbook tilmelder du samtidig dit betalingskort. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemsskabet, se § 3.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs. at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.

Great Danes Fight Club tillader ikke træning på kredit efter endt prøvetræningsperiode.

§3. For sen betaling

Hvis du ikke betaler senest 15 hverdage efter den angivne forfaldsdato (den 23. i måneden), udelukkes du fra klubbens undervisning indtil restancen er udlignet. Ønsker du ikke at fortsætte betaling af medlemsskab til Great Danes Fight Club, skal du opsige dit medlemsskab, se §7. Opsiges dit medlemskab ikke, lægges den månedlige manglende betaling oven i det skyldnende beløb.

Såfremt medlemsbetingelserne misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Great Danes Fight Club sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part, der vil stå for inddrivelsen af beløbet.

Rykkere på opkrævning af manglende betaling og skyldne beløb sendes til den opgivne mail ved indmeldelse i klubben.

§4. Varighed/Medlemskab

Der er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til medlemsbetingelserne. Det ophører således ikke automatisk, blot fordi betalingen ikke bliver gennemført. Se §7 vedr. opsigelse.

§5. Gebyrer medlemsskab

Great Danes Fight Club tager ikke gebyr ved indmeldelse. Der bliver dog pålagt gebyr på den månedlige betaling som opkræves af betalingssystemet Stripe.

§6. Bero

Det er ikke muligt at sætte sit medlemskab i bero. Hvis man skal rejse, læse i udlandet eller andet og ikke har mulighed for at støtte op om klubben, mens man er bortrejst, må man sende en opsigelse, se § 7.

§7. Opsigelse

Opsigelse for medlemskabet er løbende måned + 1 måned [eksempel; Opsigelsen sendes skriftligt til mail den 18/3 -> Opsigelsen træder i kraft pr. 1/4 + 1 måned -> Medlemskabet ophører pr. 1/5]

Opsigelsen skal ske skriftligt via e-mail på info@gdfc.dk eller via udmeldelsesformular her på hjemmesiden.

Medlemsskabet er fuldgyldigt indtil ophørelsen. Medlemmet kan derfor træne og begå sig i klubben som menigt medlem i opsigelsesperioden indtil fuldt ophør.

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Great Danes Fight Club forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil besluttet ved en generalforsamling og blive varslet ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

Betalingen vil blive ændret automatisk og trukket månedligt fra dit kort som hidtil. Vil du ikke støtte op om klubben med de nye priser, se §7 om opsigelse af medlemsskab.

§9. Anti Doping Danmark

Som kæmper, der repræsenterer Great Danes Fight Club, er du underlagt de anti doping regler, som de enkelte stævner og events er underlagt kontrol af.

Læs mere om sanktioner ved det forbund, der arrangerer stævnet.

§10. Misligholdelse af medlemsbetingelserne

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af klubben, herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Great Danes Fight Clubs ansatte, kan Great Danes Fight Club uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsbetingelserne, såsom gentagende manglende betaling. Great Danes Fight Club forbeholder sig ligeledes retten til at opsige medlemskab for medlemmer, der gør brug af kamsport uoplagt i samfundet.

§11. Ændringer i hold m.v.

Great Danes Fight Club forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold ved opslag i Great Danes Fight Clubs Facebook medlemsgruppe. Desuden kan Great Danes Fight Club samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype.

§12. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Great Danes Fight Club. Great Danes Fight Club tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§13. Værdigenstande

Great Danes Fight Club bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra klubben. Dette gælder også ved indbrud i skabe med lås. Medlemmet skal kontakte egen forsikring for dækning af evt. tab.

§14. Personoplysninger

Du giver ved tilmelding via indmeldingsformularen samtykke til at Great Danes Fight Club opbevarer dine stamoplysninger, samt må behandle oplysninger om dig. Desuden samtykker du til at Great Danes Fight Club må tage billeder og lave videoer af træningerne, aktiviteter med klubben og generelt holdene, som offentliggøres på Great Danes Fight Clubs Facebook side, hjemmeside og Instagram profil.

§15. Lukkedage mv.

Som medlem accepterer du ved din underskrift på indmeldelsen, at Great Danes Fight Club kan holde lukket eller med nedsat åbningstid i forbindelse med arrangementer og helligdage. Sådanne lukkedage vil i god tid blive meddelt ved opslag i klubben samt på great Danes Fight Clubs facebook side. Medlemsskabets betaling er fortsat gældene under disse lukkedage og vil ikke blive refunderet.

§16. Træning og ophold i klubben

Great Danes Fight Club er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Great Danes Fight Club er også røgfrit område. Al træning og ophold i Great Danes Fight Club foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Great Danes Fight Club. Under træning skal der altid anvendes tøj og evt. sko, der er beregnet til indendørs træning. Udstyr skal ryddes op efter endt træning.

Gæster kan til enhver tid blive bedt om at forlade Great Danes Fight Club grundet uhensigtsmæssig opførsel eller manglende begrundelse for ophold i klubbens lokaler.

§17. Databehandleraftale

Klubben bruger MyFightBook til håndtering af medlemsindmeldelse, medlemsbetalinger, medlemsoplysninger og kæmpere. Der er indgået databehandleraftale med MFB.

Rigtig god træning!