Træning i Great Danes, Covid-19

Regeringen har udstedt en længeresigtet genåbningsplan for hele Danmark og indendørs idrætstilbud kan åbne igen den 6. maj – med restriktioner.

Børnene må starte op allerede i april, men vi vælger først at åbne op for alle den 6. maj.

Følgende regler skal overholdes, for at man som medlem kan træne i Great Danes:

 1. Alle (herunder instruktører og bestyrelse) skal kunne fremvise MinSundhed app med enten en fuldendt vaccine eller en negativ test (hals/næse og maks. 72timer).
 2. Alle (børn og voksne) skal tjekke ind på sit hold inden træning via www.myfightbook.com.
 3. Børn under 15år og forældre, der blot afleverer, skal ikke fremvise MinSundhed info.
 4. Forældre/andre, der opholder sig i klubben og ser sit barn/andre træne, skal følge pkt. 1.

YDERLIGERE INFO

 • De, der har været medlem fra og med december, får Maj måned gratis.
 • De, der ønsker det, kan skrive til info@gdfc.dk og gøre sit medlemsskab betalende i maj og støtte klubben.
 • Nye medlemmer skal melde sig ind og betale kontingent som normalt.- Prøvetræninger er ikke længere gratis, det koster 20kr og dækker den ekstra administration, der følger med lige for tiden og vi skal kunne kontakte alle, hvis der opstår smitte – tilmelding sker via https://myfightbook.com/auth/registernew?clubid=235

MyFightbook medlemssystem

Tjek op på adgangen til MyFightbook i god tid. Kontakt os, hvis I har glemt password eller brugernavn. Sæt evt. jeres mail som brugernavn, det er nemmere at huske.

NYE HOLD:

Der er desuden kommet flere hold på vores holdplan.


ENGLISH

The government has issued a long-term reopening plan for the whole of Denmark and indoor sports facilities can reopen on 6 May – with restrictions.

The children can start up already in April, but we choose not to open up for everyone until 6 May.

The following rules must be observed in order to train as a member of the Great Danes:

 1. Everyone (including instructors and board) must be able to present the MinHundhed app with either a complete vaccine or a negative test (throat / nose and max. 72 hours).
 2. Everyone (children and adults) must check in on their team before training via www.myfightbook.com.
 3. Children under the age of 15 and parents who simply hand in should not present MyHealth health info.
 4. Parents / others who stay in the club and watch their child / others train must follow pkt. 1.

FURTHER INFORMATION

 • Those who have been a member since December get the month of May for free.
 • Those who wish can write to info@gdfc.dk and make their membership pay in May and support the club.
 • New members must register and pay a membership fee as usual. – Trial training is no longer free, it costs DKK 20 and covers the extra administration that comes with it at the moment and we must be able to contact everyone if infection occurs – registration is via https://myfightbook.com/auth/registernew?clubid=235

MyFightbook membership system

Check up on access to MyFightbook well in advance. Contact us if you have forgotten your password or username. Set if necessary your email as a username, it’s easier to remember.

NEW CLASSES

There have also been several new classes on our team schedule.