Træning i Great Danes, Covid-19

Der er for nuværende ingen undervisning i Great Danes grundet Danmarks Covid-19 restriktioner, der forebygger smittespredning. Der opdateres her på siden, når vi igen åbner op, samt hvordan vi åbner for undervisning.

There is currently no teaching in Great Danes due to Denmark’s Covid-19 restrictions that prevent the spread of infection. It will be updated here on the page when we reopen, as well as how we open for teaching.

Nye rammer (midlertidigt ikke i brug)

 1. Der må maks. være 16 personer udover instruktøren pr. undervisning.
 2. Alle skal vælge 1 type hold, der kan ikke trænes på flere slags.
  1. Følgende hold er tilgængelige:
   • MMA Elite
   • MMA Regular
   • No-Gi Elite
   • No-Gi Regular
   • K-1
   • BJJ
   • BurnOut Fitness
   • Fighter Kids
   • Fighter Teens
  2. Følgende hold er midlertidigt nedlagte:
   • Brydning
   • No-Gi Formiddagshold
   • Open Mat
 3. Alle skal tjekke ind på respektive hold via vores medlemssystem MyFightbook.
 4. Hold, der undervises af instruktører, der træner på andre hold, undervises på afstand – dvs. ingen nærkontakt.
 5. Prøvetræninger koster 20kr. og man skal indmelde sig via MyFightbook, samt tjekke ind på hold på lige fod med eksisterende medlemmer. Der kan kun prøves 1 type hold.
 6. Der kan ikke trænes med drop-in for nuværende.
 7. Mærker man symptomer på forkølelse, skal man blive hjemme.
 8. Testes man positiv for Covid-19 og har man trænet i klubben de seneste 14 dage, vil klubben gerne vide besked ift. stop af yderligere smittespredning. Dit navn deles kun i det omfang, det er nødvendigt, da en total udbredelse i klubben nu undgås med de nye rammer.

New settings (temporarily out of function)

 1. There can be a maximum of 16 people in addition to the instructor per. education.
 2. Everyone must choose 1 type of class, there can not be trained on several types of classes.
  1. The following teams are available:
   • MMA Elite
   • MMA Regular
   • No-Gi Elite
   • No-Gi Regular
   • K-1
   • BJJ
   • BurnOut Fitness
   • Fighter Kids
   • Fighter Teens
  2. The following teams are temporarily closed:
   • Wrestling
   • No-Gi Morning Team
   • Open Mat
 3. Everyone must check-in to the respective team via our membership system MyFightbook.
 4. Teams taught by instructors who train on other teams are taught at a distance – ie. no close contact.
 5. Trial training costs DKK 20. and you must register via MyFightbook, as well as check in on teams on an equal footing with existing members. Only 1 type of team can be tried.
 6. It is not possible to train with drop-in at present.
 7. If you notice symptoms of a cold, you should stay home.
 8. If you test positive for Covid-19 and have trained in the club for the past 14 days, the club would like to know the message regarding stopping further spread of infection. Your name is only shared to the extent necessary, as a total spread in the club is now avoided with the new framework.